22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 14
MYR 962.00 MYR 1603.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 15
MYR 1617.00 MYR 2695.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 16
MYR 1216.00 MYR 2027.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 17
MYR 1420.00 MYR 2366.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 19
MYR 1197.00 MYR 1995.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 21
MYR 1178.00 MYR 1964.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 28
MYR 1199.00 MYR 1998.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 29
MYR 1638.00 MYR 2729.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 30
MYR 1043.00 MYR 1739.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD EARING 42
MYR 1377.00 MYR 2296.00

22K Rings

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD RING 49
MYR 1179.00 MYR 1965.00

22K Necklaces

SWAROVSKI ZIRCONIA 916 GOLD NECKLACES 74
MYR 1086.00 MYR 1810.00
Categories
22K 916 GOLD
SILNOVA PALLADIUM SILVER
Price
MYR 100.00
MYR 50000.00